Obchodné podmienky

Predávajúcim je Zoltán Kovács - KAYZEE IT, so sídlom Kava, Hlavná 11/9, Komárno 945 01, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri, IČO: 47102969, (ďalej len predávajúci).

Kontaktné údaje predávajúceho

Zoltán Kovács
Tel.: +421 908 301 284
E-mail: kovacs.zoltan@kayzee.sk

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.