K/S Skladové hospodárstvo prepojené na internetový obchod
Stravovací systém pre školské jedálne
(evidencia stravníkov, sklad, stravné, čipový systém, objednávanie internetom)
Vývoj softvéru na mieru
Internetové obchody a web stránky
Internetové aplikácie
Čipové systémy a systémy s čiarovým kódom
Poradenstvo a školenie
Inštalácia a údržba počítačov
Správa operačných, databázových a informačných systémov
Predaj obnovenej výpočtovej techniky
Grafické práce: letáky, bannery, diplomy, plagáty, billboardy

Vývoj softvéru

Školská jedáleň

Web stránky

Internetové obchody

Grafické práce

Správa počítačov

Poradenstvo, školenie

Predaj IT

Retro výstava

Retro vinyl diskotéka

Lukostreľba

Vzdialená pomoc